การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

11 เม.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 ธ.ค. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ธ.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ธ.ค. 2565

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

20 ก.ย. 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8 ก.ย. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

8 ก.ย. 2565

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

2 มี.ค. 2565

ประกาศการขายทอดตลาด

8 ก.ย. 2564