การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

2 มี.ค. 2565 191

ประกาศการขายทอดตลาด

8 ก.ย. 2564 214

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

3 มี.ค. 2563 690

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

17 ก.พ. 2563 479

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) และรับฟังคำวิจารณ์

12 ก.พ. 2563 478

ประกาศผผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธ.ค. 2561 677

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

12 ธ.ค. 2561 655

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

12 ธ.ค. 2561 679

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: กพร.เปิดงานแข่งขันฝีมือ ยกระดับมาตรฐานคนพิการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ