การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
หัสนัย - ทองน้ำแก้ว evo1-10@hotmail.com ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
นรินทร์ - ยี่สุนทรง narin_nat@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์