การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
2 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
3 การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
4 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
6 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
7 เทคนิคช่างซ่อมตัวถัง 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
8 เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
9 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
10 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 8 สิงหาคม 2565 12 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
11 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม