การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นรินทร์ - ยี่สุนทรง

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์

080-3938559

อีเมล์

narin_nat@hotmail.com

ที่อยู๋

857/3 ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ประวัติ

เกิดวันที่ 25 มิ.ย 2530 กรุ๊ปเลือด A สถานภาพ โสด เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างคอมพิวเตอร์ บจก. เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เป็นผู้เข้ารับการฝึกที่เข้ามาฝึกแล้ว ฝึกงานกับสถานประกอบการเป็นที่ยอมรับ ได้รับงานในตำแหน่งช่างฯเทคนิค เป็นเวลากว่า 3 ปี