การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถานที่ตั้ง 79 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075-809583 , โทรสาร 075-399297

ติดต่อเรา