การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

หัสนัย - ทองน้ำแก้ว

หลักสูตรที่จบ

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์

0807808988

อีเมล์

evo1-10@hotmail.com

ที่อยู๋

79ม.3 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ประวัติ

- เกิด28เมษา2526 - โสด

จบแล้วไปทำอะไร

- ช่างเทคนิคและอาจารผู้สอนที่จรัสอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลและว่างแผนระบบ ict - ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ครบวงจร ร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

- เป็นเจ้าของกิจการร้านคลีนิคคอมพิวเตอร์ ใน ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง - บริการเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปใน อ.ทุ่งสง