ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค test
...
ใครรอหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" ในรูปแบบออนไลน์บ้างครับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดให้
[ 20 กรกฎาคม 2564 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔๔
[ 15 กรกฎาคม 2564 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ
.