การแสดงผล

+
- ไทย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2566 48

ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2566

26 ม.ค. 2566 38

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566 32

ใบสั่งจ้างเลขที่ 103/2566

26 ม.ค. 2566 29

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

26 ม.ค. 2566 30

ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2566

26 ม.ค. 2566 29

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566 28

ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2566

26 ม.ค. 2566 32

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2566 38

ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2566

25 ม.ค. 2566 34

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม