การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2564 60

ใบสั่งจ้างเลขที่ 269/2564

23 ก.ย. 2564 57

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำกรอบรูป ตัวอักษรและตัวเลข และป้ายชื่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2564 67

ประกาศ สนพ.กพ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด และดูแลต้นไม้สนามหญ้า

23 ก.ย. 2564 73

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำกรอบรูป ตัวอักษรและตัวเลข และป้ายชื่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2564 68

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.ย. 2564 78

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2564 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2564 76

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม

22 ก.ย. 2564 67

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2564 66

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับภารกิจส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ