การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2565

20 ม.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ม.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ม.ค. 2565 8

ประกาศ ยกเลิกประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างดำเนินการจัดหาสถานที่พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2565 11

ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2565

19 ม.ค. 2565 14

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2565 9

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2565

19 ม.ค. 2565 13

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมผนังห้องและติดม่านม้วนหน้าต่าง ห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2565 13

ใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2565

13 ม.ค. 2565 36

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างดำเนินการจัดหาสถานที่พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทดลองทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 2565 36

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม