ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด

21 มิ.ย. 2567 25

ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2567

19 มิ.ย. 2567 37

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

19 มิ.ย. 2567 26

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิ.ย. 2567 52

ใบสั่งจ้างเลขที่ 242/2567

18 มิ.ย. 2567 33

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 45

ใบสั่งจ้างเลขที่ 239/2567

18 มิ.ย. 2567 27

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 48

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 48

ใบสั่งจ้างเลขที่ 238/2567

18 มิ.ย. 2567 37

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

ปฏิทินกิจกรรม