การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อชุดประชุมทางไกลสำหรับใช้ในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

18 พ.ค. 2565 1

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบสำรองไฟฟ้า

18 พ.ค. 2565 5

ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2565

18 พ.ค. 2565 5

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 120 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ค. 2565 4

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2565 5

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

12 พ.ค. 2565 29

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดหาโปรแกรมประชุมทางไกล

12 พ.ค. 2565 27

ประกาศผลู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อชุดประชุมทางไกลสำหรับใช้ในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2565 30

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์มติชน และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

11 พ.ค. 2565 32

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

11 พ.ค. 2565 33

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม