การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
คำสั่งมอบหมายงานตามตำแหน่งซ่อมรถยนต์64 ลงนามแล้ว.pdf 118 KB .pdf 538 ดาวน์โหลด
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งช่างเครื่องปรับอากาศ64 ลงนามแล้ว.... 117 KB .pdf 452 ดาวน์โหลด
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคาร64 ลงนามแล้ว.p... 119 KB .pdf 481 ดาวน์โหลด