ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ (VSD)(แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ หรือผู้ว่างงาน) 30 ปกติ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
74 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(อบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านัน รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
75 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
76 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1(เป็นกลุ่มแรงในสถานประกอบกิจการ ไม่ได้เรียนออนไลน์ เรียนที่จังหวัดร้อยเอ็ด) 30 ปกติ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
77 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟไม่เกิน 10 ตัน(-) 30 ออนไลน์ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
78 การซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า(แรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 8 มกราคม 2567 10 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
79 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์(อบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
80 การมัดย้อมผ้า(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 8 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
81 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance(อบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านัน รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
82 การทำหน้าต่าง - ประตู มุ้งลวดอะลูมิเนียม(ฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
83 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
84 การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก(ฝึกอบรมในจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
85 การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทู อิน วัน(-) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
86 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ(ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การเรียนนวด หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการนวด) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
87 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
88 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล(อบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านัน รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 15 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
89 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 16 มกราคม 2567 18 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
90 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(-) 18 ปกติ 17 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
91 PLC ระดับ 1 30 ออนไลน์ 20 มกราคม 2567 28 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สมัคร
92 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน(แรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 20 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
93 การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน(ต้องมีพื้นฐานการเรียนหรือประกอบอาชีพในการนวด) 30 ปกติ 20 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
94 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 18 ปกติ 22 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
95 การทำผ้าบาติก 30 ปกติ 22 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
96 การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทู อิน วัน 30 ปกติ 22 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม