การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
74 ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
75 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
76 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
77 การทำเก้าอี้-โต๊ะทูอินวัน 24 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
78 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
79 คาราคุริ ไคเซ็น(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
80 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 20 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
81 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน(ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
82 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 20 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
83 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 20 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
84 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 18 ปกติ 21 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
85 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 21 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
86 การทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) 18 ปกติ 21 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
87 การจักสาน 18 ปกติ 23 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
88 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 26 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
89 การปูกระเบี้อง 30 ปกติ 26 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
90 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 26 ธันวาคม 2565 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
91 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 26 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
92 การซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ด้วยระบบ Doctor API 18 ปกติ 31 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
93 ช่างซ่อมมือถือสมาร์ทโฟน 18 ปกติ 3 มกราคม 2566 5 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
94 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
95 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
96 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร