การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
97 การประกอบอาหารไทย(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
98 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 9 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
99 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 12 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
100 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
101 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI)(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 12 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
102 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 9 มกราคม 2566 10 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
103 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
104 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(-) 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 24 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
105 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ปกติ 10 มกราคม 2566 12 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
106 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 10 มกราคม 2566 12 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
107 ช่างตัดผมชายเบื้องต้น 18 ปกติ 11 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
108 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 12 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
109 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 12 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
110 การทำขนมไทย 30 ปกติ 12 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
111 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 14 มกราคม 2566 21 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
112 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ปกติ 14 มกราคม 2566 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
113 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
114 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
115 ผู้ประกอบอาหารไทย(-) 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
116 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
117 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
118 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
119 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
120 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม