การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 9 กรกฎาคม 2565 17 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
2 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 9 กรกฎาคม 2565 30 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เต็ม
3 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2565 7 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
4 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 18 ปกติ 10 กรกฎาคม 2565 17 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
5 พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน 30 ออนไลน์ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เต็ม
7 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เต็ม
8 การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร) 30 ปกติ 11 กรกฎาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
9 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 13 กรกฎาคม 2565 17 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
10 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
11 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2565 24 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
12 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
13 การประกอบอาหารว่าง 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
14 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
15 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
16 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
17 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
18 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI)(ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
19 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
20 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
21 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้(0) 30 ออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
22 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
23 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
24 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม