การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ: นายจักรพันธ์ - คำอ่อน - การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ: นายจินดา - สามสา aqarius_samas@hotmail.com การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ: นางสาวพรพรรณ - คำเขียว - การฝึกเตรียมเข้าทำงานการประกอบอาหารไทย ปี พ.ศ.2556
ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ : นางสาวพริมา - พุ่มขจร parima_ma@hotmail.com การฝึกเตรียมเข้าทำงานการประกอบอาหารไทย ปี พ.ศ.2548 และยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการประกอบอาหารตะวันตก ปี พ.ศ. 2546