การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ: นายจินดา - สามสา

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

เบอร์โทรศัพท์

0066958400314

อีเมล์

aqarius_samas@hotmail.com

ที่อยู๋

หมู่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ประวัติ

ก่อนมาฝึกอบรม จบการศึกษาระดับมัธยม 6 โรงเรียนนวมินทร์พายัพ ด้วยมีความชอบทำอาหารอยู่แล้วจึง ได้สมัครเข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

จบแล้วไปทำอะไร

หลังจากฝึกจบในศูนย์ฯ ได้เข้าฝึกงานและทำงานต่อเลยที่โรงแรมศิริปันนา เชียงใหม่ ตอนนั้นได้เงินเดือนครั้งแรก 9,000 บาท และมีโอกาศไปทำงานต่างประเทศครั้งแรกที่ เคปทาวน์แอฟฟริกาใต้เป็นประสบการทำงานครั้งแรก เงินเดือนอยู่ที่ 25,000 - 30,000 บาท แล้วแต่ทำโอที จนหมดสัญญาจ้าง จึงได้ไปทำงานในตำแหน่ง Thai Chef ต่อที่หมู่เกาะมัลดีฟ จนถึงปัจจุบัน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สิงที่สายอาชีพนี้ได้ให้กับผม นอกเหนือจากเงินเดือนแล้วยังเป็นประสพการณ์ชีวิต ที่ทำให้ได้เห็นโลกว้าง ได้รู้จักผู้คนหลากหลาย ทั้งนี้ทั้งตั้นต้องขอบคุณครู ทุก ๆ ท่านที่ได้ให้ความรู้คำปรึกษา และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้โอกาสได้เข้าฝึก จนได้มีอาชีพเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน