การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ: นางสาวพรพรรณ - คำเขียว

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงานการประกอบอาหารไทย ปี พ.ศ.2556

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

เลขที่ 252/1 หมู่ 4 ตำบล หนองจ๊อม อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210

ประวัติ

การศึกษา 2541 – 2546 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 2547 – 2552 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 2553 – 2556 ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

จบแล้วไปทำอะไร

วันที่ 1 เดือน เมษายน 2556 ได้เรียนการฝึกอาชีพ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาการประกอบอาหารไทย เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน- กรกฎาคม และฝึกงาน อีก 2 เดือน ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ แผนก ครัว

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เดือนตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน เชฟแผนกครัวยุโรป โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่