การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ: นายจักรพันธ์ - คำอ่อน

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

เบอร์โทรศัพท์

086-4765030, 088-8278849

อีเมล์

-

ที่อยู๋

197 ต.หนองความ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/Khawsoychefyoon/?fref=ts

ประวัติ

- จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย - ปี 2551 เข้ารับการฝึกอ่บรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย - ประสบการทำงาน หลังจากจบฝึก ได้เข้าทำงานที่ คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ - ปี 2553 - 2555 ได้ไปทำงานเป็นกุ๊กอาหารไทยที่ประเทศเยอรมัน - ปัจจุบัน เปิดร้านอาหาร "ข้าวซอยฟ้าฮ่าม" by เชฟยุ่น ถนนราชพฤกษ์ ต.หนองควาย จ.เชียงใหม่อ.หางดง (ทางไปพืชสวนโลก)

จบแล้วไปทำอะไร

หลังจากจบฝึก ได้เข้าทำงานที่ คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ - ปี 2553 - 2555 ได้ไปทำงานเป็นกุ๊กอาหารไทยที่ประเทศเยอรมัน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

- ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ เปิดร้านอาหาร "ข้าวซอยฟ้าฮ่าม" by เชฟยุ่น ถนนราชพฤกษ์ ต.หนองควาย จ.เชียงใหม่อ.หางดง (ทางไปพืชสวนโลก)