การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จ : นางสาวพริมา - พุ่มขจร

หลักสูตรที่จบ

การฝึกเตรียมเข้าทำงานการประกอบอาหารไทย ปี พ.ศ.2548 และยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการประกอบอาหารตะวันตก ปี พ.ศ. 2546

เบอร์โทรศัพท์

086 5677003

อีเมล์

parima_ma@hotmail.com

ที่อยู๋

จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สาขาอาชีพที่ชำนาญ อาหารไทย อาหารว่าง ขนมไทย อาหารญี่ปุ่น และอาหารตะวันตก

จบแล้วไปทำอะไร

- กุ๊กร้านอาหารอิตาเลี่ยน ร้าน Psaim 23 เชียงใหม่ - วิทยากรสอนการประกอบอาหารแก่ชาวต่างชาติ ที่ Pad Thai Cooking School เชียงใหม่ - แม่ครัว ร้านอาหารอ่าวสยาม กรุงเทพฯ - วิทยากรอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น ขนมไทย อาหารนานาชาติ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ - วิทยากร ณ Cooking School โรงแรมดวงจำปาเชียงใหม่ - Thai-fook Trainer at Thai-food chef ร้าน Lunavala cafe Shenzhen ประเทศจีน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

"เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรี และมีความสนใจในการทำอาหาร จึงได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และได้ทำงานในสายงานครัว และเปิดร้านอาหารของตัวเอง และได้เข้ามาเพิ่มพูนความรู้และทักษะอยู่เสมอ และได้ปฏิบัติงานงานเป็นวิทยากรสาขาผู้ประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ตลอดมา พร้อมทั้งเปิดร้านอาหารอิตาเลี่ยนเป็นของตนเอง ชื่อว่า ร้านอาหารบุบเฟ่ต์ เลิฟเวอร์ แอด นิมมาน"