การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

335 หมู่ 3 บ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180  

Tel.0-5312-1002 - 3 โทรสาร 053 121001  

E-mail:   chiangmaiskill.dsd.go.th

Face book fan page :  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- หน.ฝ่าย ต่อ 100

- นัดหมายผู้อำนวยการ ต่อ  0 

- งานการเงินและบัญชี ต่อ 103

 - งานพัสดุ ต่อ 104 

โทรสาร 0-5312-1011 

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

- ผอ.กลุ่มงาน ต่อ 118 

- ติดต่องานรับรองและประเมินความรู้ความสามารถ ต่อ 117  

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

- งานแผนงาน ต่อ 132

- งานทะเบียนและประเมินผล ต่อ 265

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน

-  หน.กลุ่มงาน ต่อ 113

-  ติดต่องานทดสอบมาตรฐาน ต่อ 112

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงาน

- ผอ.กลุ่มงาน 120

- หน.งานฝึกอบรม ต่อ 115

- งานรับสมัคฝึกอบรม ต่อ 126

- งานส่งเสริมพรบ.  เอกสารรับรองหลักสูตร ต่อ 130

- งานกองทุน งานเอกสาร สท.2  ต่อ107

-  โทรสาร 053 121004

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
พรทิพย์ นันต๊ะปาน

cnxskills@gmail.com

chiangmaiskill.dsd.go.th