การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.pdf 888
14 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน.pdf 996
15 คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1.rar 1276
16 8_File_คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_29032562145638_.PDF 180
17 ลิ้งค์คูมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.jpg 963
18 คุ๋มือดูเเลผู้สูงอายุ.pdf 13515
19 คำอธิบาย.pdf 480
20 IT.zip 409
21 หนังสือภายใน.zip 465
22 หนังสือภายนอก.zip 447
23 หนังสือประทับตรา.zip 490
24 หนังสือเวียน.pdf 465