การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.pdf 942
14 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน.pdf 1045
15 คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1.rar 1308
16 8_File_คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_29032562145638_.PDF 206
17 ลิ้งค์คูมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.jpg 990
18 คุ๋มือดูเเลผู้สูงอายุ.pdf 13560
19 คำอธิบาย.pdf 509
20 IT.zip 432
21 หนังสือภายใน.zip 488
22 หนังสือภายนอก.zip 472
23 หนังสือประทับตรา.zip 517
24 หนังสือเวียน.pdf 497