การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
4.ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน v.2566.pdf 6,296 KB .pdf 261
1.วิธีการสมัคร์ใช้งานระบบ คำแนะนำกรณีลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่าน.pdf 2,909 KB .pdf 105
2.ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน และการแจ้งผู... 16,553 KB .pdf 110
3.ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเ... 9,875 KB .pdf 178