การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ออนไลน์ 27 มกราคม 2565 27 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
2 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 30 ปกติ 27 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ปกติ 28 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
4 การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 ออนไลน์ 29 มกราคม 2565 6 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
5 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 31 มกราคม 2565 28 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
6 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 31 มกราคม 2565 28 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
7 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
8 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เต็ม
9 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 5 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เต็ม
10 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 9 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
11 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 29 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
12 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 31 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
13 ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 31 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
14 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 31 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
15 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
16 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 29 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
17 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
18 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 28 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
19 ช่างแต่งผมสตรี 280 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2565 31 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
20 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2565 31 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
21 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ปกติ 2 กุมภาพันธ์ 2565 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
22 การทำน้ำพริกแปรรูป 18 ปกติ 2 กุมภาพันธ์ 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
23 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ปกติ 5 กุมภาพันธ์ 2565 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เต็ม
24 การปรับแต่งระบบไฮดรอลิกระดับ2 30 ปกติ 5 กุมภาพันธ์ 2565 5 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร