การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 27 ม.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
2 ช่างฉาบปูน 1 27 ม.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 11 27 ม.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2 28 ม.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 28 ม.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 29 ม.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 29 ม.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
8 ช่างโทรคมนาคม(เครือข่ายมีสาย) 999 31 ม.ค. 2565 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัคร
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 1 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
10 ช่างเชื่อมแม็ก 12 3 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 9008 3 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
12 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 4 3 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
13 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 3 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
14 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 3 3 ก.พ. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
15 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 2 4 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
17 ผู้ประกอบอาหารไทย 6 7 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
18 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 3 7 ก.พ. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
19 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 7 ก.พ. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
20 พนักงานนวดไทย 1 8 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 8 ก.พ. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
22 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 3 9 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
23 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 9 ก.พ. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สมัคร
24 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3 9 ก.พ. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร