ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 17 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 18 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 5 21 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
4 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 14 ส.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร