การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

^_^: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_ศักดิ์ชาย พรหมนิกร