การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 57

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

^_^: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 57 National Skill Standards Day
โดย อ.จำรัส เจริญเขต