การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :