การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การติดตั้งเครื่องทำความเย็น

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

แบบทดสอบการติดตั้งเครื่องทำความเย็น สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น