การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วิดีทัศน์ : การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน