การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้่ภายนอกอาคาร ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

^_^: วีดีทัศน์แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน