การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

^_^: วีดีทัศน์ : เรื่อง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
       บรรยายเสียงภาษาไทย ความยาว 8 นาที จัดทำโดย
       กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
       (กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม)