การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ด้วยจิตสำนึกของข้าราชการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

^_^: โดย ผอ.อัจฉรา แก้วกำชัยเจิญ ผอ.สำนักพัฒนามาตรฐานฯ