การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน.docx 325
14 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.docx 1107
15 แผ่นพับเงินอุดหนุน59.zip 749
16 แผ่นพับเงินกู้ยืม59.zip 810
17 docACT-suggest57.pdf 1160