การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1

7 เม.ย. 2564

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เชิงปฏิบัติตามแนวคิด TPM

7 เม.ย. 2564

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

24 มี.ค. 2564

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

24 มี.ค. 2564

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1

24 มี.ค. 2564

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน

24 มี.ค. 2564

สนพ.สบ ฝึกอบรมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เสริมทักษะการทำงานอย่างมีคุณภาพ

8 มี.ค. 2564

สนพ.สระบุรีฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

8 มี.ค. 2564

สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมเตรียม สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

15 ธ.ค. 2563