การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

18 พ.ย. 2563

สนพ.สระบุรี เดินหน้าฝึกอบรมช่างเชื่อม

4 พ.ย. 2563

สนพ.สระบุรี ลุยเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0

23 ก.ค. 2563

สนพ.สระบุรีเร่งส่งเสริมแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

14 ก.ค. 2563

สนพ.สระบุรี พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

9 ก.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19

9 ก.ค. 2563

สนพ.สระบุรี เดินหน้าพัฒนาแรงงานด้านโลจิสติกส์

26 มิ.ย. 2563

สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

23 มิ.ย. 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำรวจความต้องการฝึกอบรม ผู้ได้รับผลกระทบ covid-19

27 เม.ย. 2563