การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

สนพ.สระบุรี เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว

21 มิ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ

21 มิ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน

5 เม.ย. 2565

ปั้นช่างงานดี ฝีมือเด่น

5 เม.ย. 2565

สนพ.สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ

23 ธ.ค. 2564

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ส.ค. 2564

สนพ.สระบุรี พัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษา

24 ส.ค. 2564

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ CMI

22 ก.ค. 2564

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้

24 พ.ค. 2564