การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

รับสมัคร อบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

9 ต.ค. 2566

สนพ.สระบุรี โครงการบูรณาการ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

21 ธ.ค. 2565

สนพ.สระบุรี ฝึกอบรม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

21 ธ.ค. 2565

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

6 ธ.ค. 2565

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์(Rider)

24 ก.ย. 2565

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

11 ส.ค. 2565

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะผู้สูงอายุต่อเนื่อง

18 ก.ค. 2565

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ

28 มิ.ย. 2565

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะเสริมอาชีพแรงงานนอกระบบ

28 มิ.ย. 2565