การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

16 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) " ช่างก่อสร้างอินทรี 4.0" หลักสูตร เทคนิคงานปูนซีเมนต์และคอนกรีตในงานก่อสร้าง

8 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทาสีอาคาร

8 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

7 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1

6 ก.พ. 2567

ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

29 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมบูรณาการจำทำหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดเย็น เอสซีจี NoiseTECH (Metal Roof SCG NoiseTECH Sysเองtem Installation) กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย

24 พ.ย. 2566

ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

24 พ.ย. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

26 ต.ค. 2566