การแสดงผล

+
-

ข่าวฝึกอบรม

ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

29 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมบูรณาการจำทำหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดเย็น เอสซีจี NoiseTECH (Metal Roof SCG NoiseTECH Sysเองtem Installation) กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย

24 พ.ย. 2566

ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

24 พ.ย. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

26 ต.ค. 2566

รับสมัคร อบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

9 ต.ค. 2566

สนพ.สระบุรี โครงการบูรณาการ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

21 ธ.ค. 2565

สนพ.สระบุรี ฝึกอบรม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

21 ธ.ค. 2565

สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

6 ธ.ค. 2565

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์(Rider)

24 ก.ย. 2565