การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 ก.พ. 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

21 ก.พ. 2567 7

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าหารือกับอธิการบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มภาคกลาง

21 ก.พ. 2567 6

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมผู้ปกครอง และการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ตามปฏิทินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 ก.พ. 2567 6

ข่าวประกวดราคา

ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุจราจรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567 1

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2567 1

ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

21 ก.พ. 2567 3

ประกาศจ้างเหมาจัดงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายฯ จำนวน 1 งาน

20 ก.พ. 2567 3

ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารช่างเชื่่อมและโลหะแผ่น จำนวน 1 งาน

14 ก.พ. 2567 5

ประกาศซื้อวัสดุอื่น ๆ (Gig Worker)

13 ก.พ. 2567 3

ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

12 ก.พ. 2567 5

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

12 ก.พ. 2567 5

ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

12 ก.พ. 2567 5

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ฝึกอบรมแล้วได้อะไร ตอนที่ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ