การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 4 แห่ง

20 พ.ค. 2567

14 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

15 พ.ค. 2567

9 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องโอ่งมังกร ร้านอาหารโอ่งข้าวโอ่งน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

13 พ.ค. 2567

9 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราขบุรี และคณะ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

13 พ.ค. 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสถานประกอบการพื้นที่อำเภอจอมบึง

8 พ.ค. 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา

3 พ.ค. 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค่าเกษตรด้วยการแปรรูป ณ บ้านห้วยคลุม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

26 เม.ย. 2567

24 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 5 แห่ง

25 เม.ย. 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดเกาะตาพุด ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

25 เม.ย. 2567