การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

จัดจ้าง เดือน ม.ค.-มี.ค. 66

27 มิ.ย. 2566

จัดซื้อ เดือน ม.ค.-มี.ค. 66

27 มิ.ย. 2566

จัดจ้างเดือน ต.ค.-ธ.ค.65

20 ม.ค. 2566

จัดซื้อเดือน ต.ค.-ธ.ค.65

20 ม.ค. 2566

จัดซื้อเดือน ก.ค. - ก.ย. 65

14 พ.ย. 2565

จัดจ้างเดือน ก.ค. - ก.ย. 65

14 พ.ย. 2565

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ก.ย. 2565

จัดจ้างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65

27 ก.ค. 2565

จัดซื้อเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65

27 ก.ค. 2565