การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

19 มิ.ย. 2567

ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน (งบจังหวัด)

19 มิ.ย. 2567

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าปูโต๊ะ

14 มิ.ย. 2567

ประกาศซื้อวัสดุโฆษณา (งบจังหวัด)

13 มิ.ย. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

12 มิ.ย. 2567

ประกาศซื้อวัสดุอื่น ๆ (งบจังหวัด)

11 มิ.ย. 2567

ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบจังหวัด)

11 มิ.ย. 2567

ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10 มิ.ย. 2567

ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

10 มิ.ย. 2567