การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 2564 155

ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.พ. 2564 169

ประกาศยกเลิก

3 ก.พ. 2564 164

ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ม.ค. 2564 155

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องประกวดราคาจ้าง

21 ม.ค. 2564 130

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9 ธ.ค. 2563 163

เอกสารประกวดราคา คนสวน แม่บ้าน รปภ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2561

24 ต.ค. 2560 600

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

29 มิ.ย. 2560 10,027

ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนชั่วคราว สาขาการบัญชี

20 มิ.ย. 2560 741

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559

30 มี.ค. 2559 823

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: Thai DSD พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ธค 60

บริการประชาชนและสถานประกอบการ