การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอัตราการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ

23 ธ.ค. 2564 18

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

17 ธ.ค. 2564 15

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาเทคนิคการสอนสำหรับวิทยากรภายนอก

17 ธ.ค. 2564 28

ฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเชื่อมทิก

16 ธ.ค. 2564 16

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 2564 225

ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.พ. 2564 241

ประกาศยกเลิก

3 ก.พ. 2564 234

ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ม.ค. 2564 232

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องประกวดราคาจ้าง

21 ม.ค. 2564 208

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9 ธ.ค. 2563 226

เอกสารประกวดราคา คนสวน แม่บ้าน รปภ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2561

24 ต.ค. 2560 673

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

29 มิ.ย. 2560 10,094

ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนชั่วคราว สาขาการบัญชี

20 มิ.ย. 2560 835

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559

30 มี.ค. 2559 899

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: Thai DSD พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ธค 60

บริการประชาชนและสถานประกอบการ