การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 16/11/2565
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 26/10/2564
ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2564 02/09/2564
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 28/04/2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน 18/12/2563
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 03/11/2563
แผนการดำเนินงานปี 2559 18/03/2559
แผน/ผลการดำเนินงาน ปี 2559 17/03/2559