การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : DSD-CTA 32 การเชื่อมไฟฟ้า ตอน งานเชื่อมต่อชน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :