การแสดงผล

+
-

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

20 มี.ค. 2566 17:05:58

...

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรม เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน ดำเนินการฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู