การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ผู้ชนะการขายครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง

8 ส.ค. 2566 122

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

29 มี.ค. 2566 187

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

7 ก.ย. 2565 301

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

19 มี.ค. 2564 1,092

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

9 ธ.ค. 2563 1,281

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่

8 ธ.ค. 2563 1,198

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

26 พ.ย. 2563 696

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 ม.ค. 2561 1,129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

6 ต.ค. 2560 1,221

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูลสนามหญ้าและสวนหย่อมและจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ

17 ส.ค. 2560 1,476

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็ธรรมชาติและผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่มHCFCซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ