การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายสุขสันต์ - หาญลำยวง Suksan_tiger@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายสงบ - เนตรักษ์ isd8@hotmail.co.th หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปี พศ.2554
นายวิรัช - ฉิมสุข isd8@hotmail.co.th หลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาเทคนิคงานปูน