การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

9 ธ.ค. 2563

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :