การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

19 มี.ค. 2564 268

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

9 ธ.ค. 2563 699

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่

8 ธ.ค. 2563 651

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

26 พ.ย. 2563 222

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

19 ม.ค. 2561 627

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

6 ต.ค. 2560 668

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูลสนามหญ้าและสวนหย่อมและจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ

17 ส.ค. 2560 908

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

14 ธ.ค. 2559 851

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่

21 ก.ย. 2559 708

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เรื่อง การสอบราคาวัสดุทางการศึกษา

15 ธ.ค. 2558 588

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ผุ้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้า นักศึกษาเทคนิค

บริการประชาชนและสถานประกอบการ