การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบัน MARA เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน(ฟรี) รุ่นที่ 3/67 (เม.ย.-พ.ค.)

4 เม.ย. 2567 463

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้กับบริษัท ยูปปา จำกัด

28 มี.ค. 2567 170

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ให้การต้อนรับโรงเรียนเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีเอไอแอนด์โรโบเทค (AI and Robotech Coding School)

28 มี.ค. 2567 97

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)

28 มี.ค. 2567 122

ปฏิทินกิจกรรม

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ