การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลความต้องการฝึกอบรมของสถาบัน MARA (Training Needs)

23 ก.ย. 2565

ขอเชิญสถานประกอบการในพื้นที่ EEC เชิญเข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการฝึกอบรมของสถาบัน MARA

23 ก.ย. 2565

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรมสาขาการใช้ IIOT ให้กับพนักงานบริษัท Thai Yamaha

23 ก.ย. 2565

สถาบัน MARA ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดฝึกอบรมการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

23 ก.ย. 2565

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรม Mastercam ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

19 ก.ย. 2565

สถาบัน MARA จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

16 ก.ย. 2565

สถาบัน MARA ร่วมมือ THAIPLCCENTER ผนึกกำลังสร้างโครงการอบรมระบบ Automation ที่พร้อมที่สุด

16 ก.ย. 2565

ผู้อำนวยการสถาบัน MARA เข้าร่วมงานสัมมนากับ Hitachi Sunway และ TGI

9 ก.ย. 2565

นักศึกษาและอาจารย์ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” แผนการเรียนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่สถาบัน MARA

9 ก.ย. 2565